Przedmioty zawodowe – Roman Matląg

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
roman.matlag@gmail.com

Zajęcie zdalne w tej części przedmiotów zawodowych odbywają się w systemie Microsoft Teams. Proszę sprawdzać kalendarz w tym systemie, tam znajdziecie terminy i godziny zajęć online. Zadania do wykonania umieszczam w notesach zajęć programu OneNote – program ten jest dostępny w portalu office.com lub jako aplikacja w systemach Windows, MacOS, Linux oraz na smartfony.

Możliwe jest korzystanie z wersji przeglądarkowej tego programu w dowolnym systemie po zalogowaniu do witryny

office.com

i wybraniu właśnie programu OneNote

Podręczniki wykorzystywane na lekcjach przedmiotów zawodowych

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)
Podręczniki WSiP do zawodu technik informatyk
Kwalifikacja INF.02
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
Kwalifikacja INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Zobacz opis podręczników w wydawnictwie