Nikt nie jest samotną wyspą

 • zdjecie1
 • zdjecie2
 • zdjecie3
 • zdjecie4
 • zdjecie5
 • zdjecie6
 • zdjecie7
 • zdjecie8
 • zdjecie9
 • zdjecie10
 • zdjecie11

Współczesny człowiek otoczony natłokiem informacji, zabiegany wśród codziennych zajęć, obciążony wciąż nowymi zadaniami do wykonania często czuje się wyobcowany z grupy rówieśniczej, samotny mimo osób go otaczających. Chcąc zintegrować środowisko szkolne zorganizowaliśmy warsztaty integracyjne, których celem było budowanie pozytywnych relacji między ludźmi, kształtowanie życzliwej postawy wobec siebie nawzajem. Pan psycholog z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej zwrócił uwagę młodzieży na ważne wartości w życiu człowieka, które często decydują o wyborach życiowych młodych ludzi i kształtują ich codzienne postawy. Uczestnicy warsztatów w rodzinnej atmosferze wykonywali szereg ciekawych ćwiczeń i zadań, kształtując współpracę w grupie i między grupami, rozwiązując trudne hipotetycznie sytuacje. Ważne były też słowa – klucze, których często brakuje w bezpośrednich relacjach ( dziękuję, proszę, przepraszam …).
Mamy nadzieję, że cykliczna organizacja tego typu zajęć pomoże w budowaniu własnego wizerunku i przyczyni się do dobrych relacji między członkami naszej społeczności, bo przecież człowiek człowiekowi nie wilkiem, a bratem jest.