O karierach zawodowych w Zespole Szkół

Pomimo trwającej pandemii i nauczania na odległość staramy się realizować dodatkowe elementy edukacyjne poprzez udział naszych uczniów i nauczycieli w e-seminariach naukowych, tele-wykładach, e-spotkaniach. 13 kwietnia uczestniczyliśmy w tele-wykładach CK BOF pn. „Wpływ zmian klimatycznych na dostępność zasobów wodnych wybranych obszarów na świecie”. Wykład prowadziła dr Elżbieta Jekatierynczuk – Rudczyk z wydziału Biologi Uniwersytety w Białymstoku. Poruszane zagadnienia były ciekawym uzupełnieniem lekcji geografii, a przedstawiane i omawiane prezentacje pozwoliły naszym uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać prezentowaną tematykę. Po wykładzie uczestnicy zadawali szereg pytań, co było dowodem na ich aktywny udział i zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami.
powodz-1997

We współpracy z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowaliśmy też w dniu 15 kwietnia e-spotkania w ramach zajęć z rozwoju kariery zawodowej ucznia. Prowadzący spotkanie kpr. Mariusz Redliński przedstawił bardzo atrakcyjną perspektywę służby oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych kwalifikacji i awansu u Terytorialsów. Uczniowie Zespołu Szkół byli bardzo zainteresowani tematyką gdyż większość uczestników spotkania stanowili chłopcy. Dziewczęta również mają miejsce w szeregach WOT, w chwili obecnej stanowią 30% obsady żołnierskiej tej formacji.

WOT w mediach społecznościowych

wot