Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

W tym roku świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 10 listopada, czyli w przeddzień oficjalnych obchodów. Uroczystość miała przede wszystkim charakter edukacyjny i tradycyjnie odbyła się w świetlicy szkolnej. Jej przygotowaniem zajęli się uczniowie klasy IIT pod kierunkiem p. K. Wróblewskiej. Najpierw uczestnicy imprezy obejrzeli dwie prezentacje multimedialne. Pierwsza była dziełem ucznia klasy IT, M. Micuna, druga pochodziła ze zbiorów internetowych i została przygotowana przez p. J. Bokinę. Nad sprawnością sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego pieczę sprawował p. R. Matląg. Wiadomości zdobyte w czasie oglądania materiałów filmowych i ikonograficznych uczniowie mogli wykorzystać, rozwiązując krzyżówkę związaną tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i pierwszymi latami istnienia II Rzeczypospolitej. Niektóre hasła były obudowane komentarzami, przygotowanymi i wygłoszonymi przez drugoklasistów, innym towarzyszyły nagrania muzyczne, zachęcające do wspólnego śpiewania pieśni legionowych. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z krzyżówką, za co zostali nagrodzeni pamiątkowymi pocztówkami przekazanymi przez Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół to efekt wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, którzy mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji i wpływania na ostateczny kształt imprezy. Chodzi przecież o to, aby młodzi ludzie mieli możliwość decydowania o formie celebrowania ważnych świąt narodowych.

Kontynuacja obchodów odzyskania niepodległości miała miejsce po południu w Domu Kultury, gdzie zgromadziliśmy się na zaproszenie władz lokalnych i Starostwa Powiatowego. Była okazja przypomnienia znanych pieśni patriotycznych i wydarzeń, którym one towarzyszyły. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy śpiewnik pieśni patriotycznych i został udekorowany biało – czerwonym kotylionem. Wrażenia z tego spotkania na długo pozostaną w pamięci naszym uczniom i nauczycielom.

W dniu 11 Listopada 2015 r. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w lokalnych obchodach uroczystości niepodległościowych, składając wiązankę pod pomnikiem na Placu Konstytucji 3 Maja oraz biorąc udział w modlitwach za wszystkich poległych walczących o niepodległość pod Mogiłką.