Oddział przygotowania wojskowego w Zespole Szkół

W dniu 15.12.2023 Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej Mirosław Beń i Szef Sztabu płk Adam Krysiak podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie dotyczy otwarcia w roku szkolnym 2024/2025 oddziału przygotowania wojskowego (OPW) współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas podpisywania porozumienia uczestniczyli Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe, płk Krzysztof Kopka, ppłk Ewelina Machura, ppłk Dariusz Maśnik z I Dywizji Piechoty Legionów / I Batalion Łączności.

Powiat Białostocki

1.Dywizja Piechoty Legionów marszałka Józefa Piłsudskiego