Sam przyjacielem sobie bądź.

 • dscn6113
 • dscn6114
 • dscn6115
 • dscn6117
 • dscn6118
 • dscn6119
 • dscn6120
 • dscn6121
 • dscn6125
 • dscn6126
 • dscn6128
 • dscn6132
 • dscn6133
 • dscn6135
 • dscn6140
 • dscn6143
 • dscn6144
 • dscn6148
 • dscn6166
 • dscn6173

W drugim tygodniu lutego wszyscy uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w programie profilaktycznym, prowadzonym przez doświadczonego terapeutę ds. uzależnień Pana S. Pyrko. Celem programu było ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – w szczególności dopalaczy i narkotyków, ograniczenie zażywania alkoholu i nikotyny, ukazywanie zagrożeń niesionych przez uzależnienia, kształtowanie postaw asertywnych i systemu wartości, rozwijanie osobowości uczniów, kształcenie identyfikacji własnych potrzeb, świadomości celów życiowych. Program zrealizowany w formie koncertu z elementami edukacyjnymi był bardzo dobrze odebrany zarówno przez uczniów młodszych, jak i starszych. Młodzi ludzie zastanawiali się nad takimi zagadnieniami, jak: czy alkohol to narkotyk ?, marihuana – prawdy i mity ?, ludzie i używki – postawy niektórych celebrytów będących negatywnymi wzorcami. Dyskusje i wypowiedzi wzbogacone były autorskim wykonaniem utworów muzycznych przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej, wsparte obrazami wizualnymi rozwijającymi wyobraźnię. Uczniowie dowiedzieli się, jak bronić swoich racji, rozwinęli umiejętności komunikowania i interpersonalne, dyskutowali o uzależnieniach od telefonów komórkowych, przemocy w Internecie, uzależnieniach od gier, przestępczości na tle seksualnym.
Bezpośredni kontakt z doświadczonym terapeutą na pewno przyczyni się do podejmowania właściwych decyzji w przyszłości, a obecnie kształtowania prawidłowych relacji rówieśniczych i budowania pozytywnego obrazu własnych przekonań i wartości.