Spotkanie z mecenasem prawa

 • szmp01
 • szmp02
 • szmp03
 • szmp04
 • szmp01
 • szmp02
 • szmp03
 • szmp04
 • szmp01
 • szmp02
 • szmp03
 • szmp04

Pod koniec października odbyły się konwersacje prawne dla uczniów naszej szkoły i najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. Warsztaty pn. „Ochrona dóbr osobistych w Internecie” prowadzone były przez P. M. Sielawę z Kancelarii Radcy Prawnego w Białymstoku. Oprócz wyjaśnienia niektórych pojęć prawnych i zapisów prawa związanych z poruszanymi zagadnieniami przytoczono konkretne sytuacje, które były przedmiotem rozpraw sądowych i wyroków sądowych. Młodzież została zapoznana z wydarzeniami codziennego życia i poczynaniami osób  łamiących  zasady godności, wolności i in. oraz skutkami i konsekwencjami takich działań.
„Lekcje na żywo” z udziałem przedstawicieli prawa, policji, poradni są dobrym i ciekawym uzupełnieniem zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach planu pracy szkoły.