Jak to jest być policjantem? – spotkanie z porucznikiem policji

W dniu 15.12.2023 odbyło się spotkanie uczniów klasy IV i V z panem porucznikiem Sławomirem Szarejko. Pan porucznik jest osobą o imponującym dorobku w służbach policyjnych. Podczas dwugodzinnego spotkania nasz prelegent przedstawił swoje doświadczenia, przykłady z praktyki działań policyjnych oraz ciekawe przypadki, które ilustrują różnorodność zadań, jakie podejmuje się w służbie. W swoim życiorysie Pan Sławomir Szarejko posiada pracę w prewencji, w wydziale kryminalnym, a także w ściganiu przestępczości międzynarodowej. Przedstawiona została perspektywa pracy w służbach mundurowych oraz dalszego kształcenia w tym zawodzie.