STAŻE ZAWODOWE WE WŁOSZECH!

Projekt staży zagranicznych Instytutu Inicjatyw Społecznych, realizowany w konsorcjum z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach oraz Zespołem Szkół w Czarnej Białostockiej nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135497 współfinansowany przez Unię Europejską.

Staże odbędą się w regionie Marche we Włoszech w dniach 20.05 – 31.05.2024. Projekt pozwoli uczestnikom rozwijać posiadane umiejętności zawodowe, językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do 41 uczniów szkoły z klas II-V, kształcących się na specjalizacjach: Technik Informatyk (ZS w Czarnej Białostockiej), Technik Elektryk oraz Technik Hotelarstwa (ZSM w Łapach).

W ramach mobilności młodzież weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym. W czasie stażu uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Młodzież weźmie również udział w programie kulturowym, wycieczkach krajoznawczych oraz innych aktywnościach czasu wolnego, zorganizowanych przez PUMO PROJECTS S.R.L.S we współpracy z opiekunami z Polski.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowymi zajęciami przygotowawczymi z zakresu: organizacyjnego, językowo-kulturowego, pedagogicznego oraz zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwać będzie do 12.02.2024. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły.