Stwórzmy sobie własną sieć lokalną

Podczas kolejnego tygodnia ferii zakończyliśmy część praktyczną zadania polegającego na utworzeniu sieci komputerowej w kolejnej pracowni i połączeniu komputerów tej pracowni z innymi komputerami oraz Internetem. Tym samym wzrosło znaczenie całej bazy edukacyjnej Zespołu Szkół i satysfakcja tym większa, że wykonawcami są uczniowie przy wsparciu nauczycieli za fundusze pozyskane z projektu. Pozostała jeszcze część zadania związana z opisem działań i dokumentacją filmową oraz fotograficzną. Przypominamy, że szkoła uczestniczy w dużym projekcie podnoszącym jakość kształcenia zawodowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego