Uczestniczymy w projekcie edukacyjnym „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”

Przez kolejne trzy dni uczniowie klas I i II brali udział w cyklu innowacyjnych zajęć w formie gier fabularnych i symulacji. Były one uzupełnieniem wiedzy o społeczeństwie. Uczestnicy ćwiczyli praktyczne umiejętności obywatelskie – zdolności przywódcze, retoryczne, argumentacyjne itp. „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Klub Jagielloński pod patronatem MEN. Jest propozycją zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz wspólnego dobra i świadomości wpływu na otaczającą rzeczywistość. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie wykorzystując nabyte doświadczenia i wiedzę, będą w przyszłości podejmować dojrzałe i odpowiedzialne decyzje.