Uczniowie klas ósmych w ECO-pracowni Zespołu Szkół

W minionym tygodniu odwiedzali nas uczniowie klas ósmych z opiekunami. Tym razem zaprezentowaliśmy naszym gościom rozwijającą się ECO-pracownię, w której zainstalowano już symulator inteligentnych instalacji elektrycznych, system monitoringu jakości powietrza a także szkolną instalację solarną. W trakcie spotkania omówiono zalety i zastosowania prezentowanych rozwiązań oraz komputerowe strony kontroli i odczytywania stanu tych urządzeń.
Instalacja fotowoltaiczna umieszczona jest na dachu budynku i pozwala w okresach dobrego nasłonecznienia na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną całej szkoły. W okresach mniejszego nasłonecznienia i oczywiście w nocy energię tą trzeba uzupełniać z sieci. Pracę instalacji fotowoltaicznej można monitorować przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona. Poniżej poglądowy obraz ze strony monitorowania tej instalacji. Oczywiście liczba parametrów, które można odczytywać i statystyk, tygodniowych, miesięcznych i rocznych jest znacznie więcej.
instalacja-solarna
Urządzenia monitorujące jakość powietrza zostały zainstalowane z przodu budynku szkoły ale dostęp do nich jest również prze stronę internetową, możliwą do otwierania z dowolnego miejsca. Docelowo stronę tą chcemy połączyć ze stroną szkoły, a wewnątrz budynku będzie również duży ekran prezentujący „na żywo” wskazania monitoringu. Na obrazie poniżej można zobaczyć wykresy tworzone w trakcie pracy urządzeń. Porównanie przebiegu wykresów z normami limitów określonymi dla pyłów i innych zanieczyszczeń pokazuje że jakość powietrza jest dobra 🙂
pomiary-jakosci-powietrza
„Inteligentne instalacje elektryczne” to określenie na nowoczesne rozwiązania pozwalające automatycznie lub manualnie, ale zdalnie, sterować pracą urządzeń elektrycznych, mechanicznych i cieplnych w nowoczesnym domu. Znów przyda się strona internetowa, na której można programować, obserwować i sterować pracą tych urządzeń. Fragment tej strony widoczny jest poniżej.
inteligentny-dom
W trakcie spotkania wręczone zostały dyplomy dla najlepszych uczniów naszej szkoły, z informacją o przyznanych stypendiach Prezesa Rady Ministrów. Nagrodzonym uczniom bardzo gratulujemy, to była bardzo miła uroczystość.
Uczniowie klas ósmych otrzymali również ulotki informujące o szkole i zachęcające do wyboru naszej szkoły na kolejny etap edukacji. Zapraszamy serdecznie.