Uwaga – terminarz zajęć

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Przerwa świąteczna wg wytycznych MEN trwa od 23 grudnia 2020, a następnie zaczynają się ferie zimowe trwające do 17 stycznia 2021.

W związku ze zmianą harmonogramu roku szkolnego 2020/2021 i feriami zimowymi przesuniętymi według rozporządzenia MEN informujemy, że pierwszy semestr w naszej szkole kończy się z dniem 29 stycznia 2021, zaś drugi semestr rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2021.
Wszystkie informacje o prognozowanych ocenach semestralnych zostały przekazane przez nauczycieli uczniom indywidualnie z uwzględnieniem sumienności i staranności ucznia, systematyczności w pracy, udziału w zajęciach online i wykonywaniu zadanych prac.