Warsztaty z psychologiem 

Dnia 31.10.2017r. odbyły się spotkania warsztatowe uczniów klasy I i klasy II z psychologiem Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Białymstoku P. Andrzejem Święcickim. Podczas zajęć poruszono tematykę dotyczącą integracji w zespole klasowym, poczucia własnej wartości, poszanowania innych. Podkreślono właściwe użycie słownictwa (bez używania wulgaryzmów i słów obraźliwych dla innych), znaczenie słów – kluczy „przepraszam”, „dziękuję”, „proszę”. Było to jedno z cyklu spotkań mających na celu kształtowanie właściwych postaw wobec innych, bez stosowania przemocy werbalnej, wyśmiewania się, akceptacji „inności” w wielorakim znaczeniu.