Wasze uwagi i propozycje do ocen za pierwszy semestr

Drodzy uczniowie.

Prosimy Was o przesyłanie Waszych propozycji ocen za zachowanie w pierwszym semestrze. Uwzględnijcie wszystkie dobre strony, zaangażowanie w naukę i działalność szkoły, frekwencję. Propozycje przesyłajcie do wychowawcy drogą dotychczasowych kontaktów. Jeśli ktoś z Was potrzebuje spotkania z nauczycielem wychowawcą lub nauczycielem przedmioty w szkole, również powinien powiadomić nauczyciela w celu zorganizowania spotkania. Przypominamy, że wciąż trwa reżim sanitarny i na takie spotkania musicie mieć ze sobą maseczki oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Oceny semestralne przekażą Wam również nauczyciele uczący danego przedmiotu.