Ważne kontakty dla osób potrzebujących pomocy, wsparcia, rozmowy

Dziecięcy telefon zaufania:
800 12 12 12
możliwość kontaktu z ekspertem na czacie:
www.brpd.gov.pl

Kontakt z Powiatową Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Białymstoku:
85 741 62 35

Kontakt z psychologiem szkolnym:
85 710 10 72