Wiem, czuję, pomagam…

Realizując zadania programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły zorganizowaliśmy kolejne z cyklu spotkanie z psychologiem Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Białymstoku. Tematyka zagadnień poruszanych na warsztatach byłą szczególnie aktualna i dotyczyła kształtowania postaw asertywnych, empatycznych. Uczniowie wykonując ćwiczenia w grupach uczyli się reagować na potrzeby innych osób oraz kształcić w sobie chęć niesienia pomocy. Są to cechy szczególnie pożądane w świecie przepełnionym agresją, znieczulicą, brakiem reakcji i wrażliwości wobec osób niezaradnych, samotnych, będących w potrzebie. Mamy nadzieję, że udział w tego typu zajęciach wpłynie na kształtowanie decyzji i działań w przyszłości naszych uczniów.