Zabawy mikołajkowe

Tegoroczne obchody mikołajkowe połączyliśmy z prezentacją naszych talentów i zainteresowań. W czytelni szkolnej p. Basia Andrejczuk zorganizowała wystawę prac plastycznych i graficznych uczniów obdarzonych talentami artystycznymi. Uczniowie mogli przyznawać punkty najbardziej interesującym pracom, co pozwoliło wyłonić zwycięzców – Klaudię Bilińską i Piotra Grynkiewicza.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również turniej Tekken 6 zorganizowany w pracowni komputerowej przez p. Łukasza Prochora na prośbę uczniów. W turnieju uczestniczyło ok. 20 uczniów i uczennic oraz p. Łukasz. Mecze rozegrano systemem best-of-3 (do 2 zwycięstw). Szczegóły turnieju i zwycięzców umieścimy na naszej stronie internetowej.

Cała zabawa mikołajkowa zakończyła się wręczeniem drobnych upominków i gadżetów przez prawdziwego Mikołaja, w którego świetnie wcielił się uczeń Kamil Mroczkowski. Dziękujemy Pani Wicestaroście Jolancie Den za wsparcie imprezy. Dziękujemy również wszystkim za zaangażowanie i pomoc w organizacji tej zabawy: p. Basi, p. Łukaszowi (za użyczenie sprzętu i opracowanie regulaminu turnieju), p. dyrektor i in. (w szczególności p. Marcie za wypożyczenie stroju Mikołaja). Czekamy na Wasze propozycje kolejnych turniejów i zabaw, abyście mogli pochwalić się Waszymi mocnymi stronami, niekoniecznie związanymi bezpośrednio z nauką.