Zajęcia zdalne w tygodniu, 26 – 30.10.2020

W związku z  kwarantanną w wielu rodzinach w Czarnej Białostockiej zajęcia w tygodniu 26 – 30.10 odbywają się jako zdalne. Prowadzone będą zajęcia zdalne i z wykorzystaniem innych form pracy. Prosimy na bieżąco monitorować sytuację.

Wyjątkiem będą zajęcia stacjonarne dla klasy III w środę od godz. 11:30 do 13:30,
zajęcia stacjonarne dla klasy I w środę od godz. 11:00 do 12:15,

zajęcia stacjonarne (w szkole) w czwartek:
Klasa I – od 12:10 do 13:00
Klasa IIg – od 11:00 do 11:50
Klasa III – od 11:00 do 12:00

1) Wykonujemy zadania w zakładkach przedmiotowych na stronie szkoły i odsyłamy na e-mail nauczyciela.

2) Cały czas jesteśmy zalogowani do MS Teams i sprawdzamy tam kalendarz, tam nauczyciele wstawiają daty spotkań.

3) Sprawdzamy inne kanały łączności z  nauczycielem, np. pocztę elektroniczną i wykonujemy dodane tam polecenia.

4) Zaglądamy do Notesów zajęć w zespołach na MS Teams i tam sprawdzamy i wykonujemy zadania.

Każdy uczeń ma założone konto w systemie e-lerningu Microsoft Teams, nazwę logowania i hasło otrzymaliście na pocztę elektroniczną podaną do kontaktu (na lekcjach przedmiotów zawodowych). Proszę otworzyć ten e-mail i zalogować się do systemu Teams, tam będą najczęściej prowadzone zajęcia online.