Zajęcia z wychowawcą – „Porozmawiajmy o depresji”

W ramach „Dnia walki z depresją” nauczyciele – wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki tej choroby. Ilustrację lekcji stanowiła prezentacja autorstwa pani pedagog Agnieszki Jackowskiej oraz film o przekornym tytule „Ogarnij się – depresja u młodzieży”. Okazuje się, że wielu uczniów ma lub miało kontakt z osobami, które dotknął ten problem. Tytułowe zawołanie wcale nie stanowi właściwej pomocy w przypadku tej choroby. W prezentacji i w trakcie lekcji omówiono miejsca i sposoby szukania pomocy dla osób dotkniętych depresją.