Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej uczestniczy w programie „Wektory Życia”

 

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej uczestniczy w projekcie „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”. W ramach zadania wybrani nauczyciele odbędą 30 godzinny kurs „Wektory Życia”, a następnie zorganizują zajęcia dla uczniów w wymiarze 12 godzin. W ramach prowadzonych zajęć odbywać się będą warsztaty psychoedukacyjne, pozwalające uczniom lepiej poznać siebie i wyznaczać życiowe cele.

Ulotka programu „Wektory życia”

Plakat programu „Wektory życia”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa