Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej wyróżniony grantem na projekty badawczo – wdrożeniowe.

Dnia 18.12.2017r. przedstawiciele Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej uczestniczyli w uroczystej gali wręczania grantów na projekty uczniowskie wyróżnione w projekcie Centrum Kompetencji BOF. Nasi uczniowie podczas pracy w szkolnym kole naukowym opracowali projekt wdrożeniowy pn. „Stwórzmy sobie własną sieć lokalną”, który będzie realizowany we współpracy z firmami i uczelniami wyższymi. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań wynalazczych, aktywizujących twórcze myślenie, edukację o charakterze badawczym, konstrukcyjnym lub technologicznym. Projekt naszych uczniów łączy w sobie elementy pomocy dydaktycznej, pomysł techniczny i usprawnienia softwerowo – techniczne, czyli ciekawe użytecznie zadania dotyczące programów komputerowych, aplikacji, które w powiązaniu z urządzeniami technicznymi nadają się do wykorzystania w szkole lub przedsiębiorstwie. W dowód uznania pracy uczniów na realizację tego zadania otrzymaliśmy 5.000,00 zł, a uroczyste wręczenie grantu w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym przez kadrę naukową uczelni wyższych podniosło rangę naszej szkoły i postrzeganie jej w środowisku lokalnym.