Złość, agresja czy przemoc ?

Realizując kolejne zadania programu profilaktyczno – wychowawczego zorganizowaliśmy warsztaty z psychologiem Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Białymstoku Panem A. Święcickim, których celem było uświadomienie sobie różnić miedzy złością, agresją i przemocą. Uczniowie pod opieką fachowca zapoznali się z różnym formami przemocy szkolnej oraz skutkami dla jej ofiar. Wykonywali ciekawe ćwiczenia grupowe i indywidualne oraz prezentowali wyniki swojej pracy, celem przedyskutowania tych ważnych zagadnień w całej klasie. Próbowali sformułować wnioski i odpowiedzieć na pytania, co pomaga a co przeszkadza przemocy w naszej szkole ?

Badania ewaluacyjne i wypowiedzi uczniów świadczą o wysokim poczuciu bezpieczeństwa, jednak zawsze warto rozmawiać o trudnych tematach i zapobiegać problemom w przyszłości.